Aftagelig bøjle

Betegnelsen omfatter de bøjler, man selv kan tage af og på.

Ganebøjle og aktivator er de to typer aftagelige bøjler, der benyttes hovedsagelig til børn og unge. De bliver fremstillet af en kombination af akryl og ståltråde.

Behandling med en aftagelig bøjle:

En ganebøjle skal bruges 24 timer i døgnet. Den tages dog ud, når man spiser eller børster tænder.​

Aktivator skal bruges ca. 14 timer dagligt for at opnå det mest optimale resultat.

Det betyder at en aktivator fx. ikke behøves at bruges i skolen, da det er svært at tale med an aktivator, men tages på, når man kommer hjem, og sover med den om natten.​

Når man har denne type bøjle skal man sædvanligvis kontrollers hver 6-8 . uge.​

Hvilke problemer behandles med aftagelige bøjler?

Visse typer af tandstillingsfejl kan med fordel rettes vha. aftagelige bøjler / apparaturer. Det drejer sig om f.eks. krydsbid, der kan rettes med en ganeplade, eller når en aktivator benyttes til korrektion af overbid eller dybtbid. Det skal dog nævnes at det kun kan lade sig gøre når det drejer sig om børn og unge der er i vækst. Aftagelige bøjler kan være meget effektive, men deres effekt er afhængig patientens kooperation.

Der kan i visse tilfælde være tale om en forbehandling med aftagelige apparaturer, hvorefter biddet finindstilles vha. fastsiddende bøjle.

Hvis det viser sig at behandling med fast apparaturer ikke er nødvendig, vil man kunne brug den aftagelige bøjle – der er brugt til korrektion af biddet – som retention bøjle. I så fald skal bøjlen sædvanligvis kun bruges om natten.

Er en aftagelig bøjle den rigtige løsning for dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om priser, finansiering og tilskud.