Tandstillingsfejl

Tandstillingsfejl er et begreb der dækker bredt. Alt fra forkert eller manglende tandfrembrud til manglende tandanlæg og forkert kæbestilling.

Ofte er generne kosmetiske. Du synes at dine tænder er skæve og grimme, og det medfører at du ikke har lyst til at vise dem frem når du taler eller smiler.

I nogle tilfælde kan tandstillingfejl medføre udtalt slid på tænderne. I andre tilfælde viser fejl i biddet sig som smerter i kæbeled og tyggemuskler, fordi de bliver belastet forkert.

Her kan du læse om forskellige tandstillingsfejl.

Mange har skæve tænder i større eller mindre grad, men for nogen er det et rigtig stort problem – også selvom det ikke direkte går ud over funktionen af biddet. Det kan opleves kosmetisk skæmmende i sådan en grad, at man ikke kan slappe af og ikke tør smile. Andre oplever hovedpine som følge af skæve tænder og det forkerte bid der følger med.

Skæve tænder kaldes malocclusion i fagsproget og kan være genetisk betinget (arveligt), men kan også opstå på grund af dårlige vaner, ulykker eller lignende.

Vi ser for eksempel skæve tænder når:​​

 • Der mangler plads, fx grundet for mange tænder, for store tænder eller for lille kæbe
 • Der mangler tænder
 • Tænderne er drejet eller vinklen er forkert
 • Misdannede tænder
 • Sygdom i kæberne
 • Tandtab som følge af ulykke eller trauma
 • Sutte-uvaner eller dårlige/unormale bidvaner
 • Forkert vejrtrækning (vejrtrækning gennem munden, hvis næsen er stoppet)

Da problemet kan skyldes flere forhold, er det ikke muligt på forhånd at sige hvilke behandling der skal til for at rette tænderne. Heldigvis kan de fleste tilfælde behandles og ofte med relativt små behandlinger.

Betegnelsen åbent bid bruges, når tænderne i over- og underkæbe ikke er i kontakt med hinanden. Det kan forekomme både ved fortænderne eller i siderne (sidesegmenterne).

Åbent bid kan medføre såvel funktionelle – (f.eks. afbidningsproblemer) som bidfunktionelle problemer (f.eks. problemer med kæbeledet). Dette hænger sammen med den uhensigtsmæssige belastning af muskler og kæbeledet, der forekommer når man har åbent bid.

Åbent bid kan være forårsaget af:​

 • Afvigelse i kæbernes indbyrdes relation / afstand
 • Kæberne står rigtigt ovenpå hinanden, men der er afvigelse i tændernes indbydes relation / afstand
 • Kombination af de to ovenstående punkter

Der kan også opstå uvaner med tungen. Det forekommer ofte samtidig med de ovennævnte forhold og øger risikoen for tilbagefald efter en tandreguleringsbehandling .

Behandling af overbid

Der vil normalt være to forskellige behandlingsformer

 • Når der er tale om mild grad af åbent bid, der skyldes en afvigelse i tænderens relation i forhold til hinanden, vil behandling med fast apparaturer i både over- og underkæbe være at foretrække. Det kan koste fra kr. 35.000-48.000, afhængig af hvor meget der skal rettes, og hvor lang tid behandlingen tager.
 • Kombination af tandretning og operation (bruges når der er tale om afvigelse i kæbernes sammensætning). Denne type behandling er vederlagsfrit, da det er en hospitalopgave.

Betegnelsen dybt bid dækker den type bid, hvor overkæbens fortænder i udtalt grad skjuler fortænderne i underkæben. I visse tilfælde kan man slet ikke se underkæbens fortænder eller personen bider sig i ganen når der bides sammen.

Et dybt bid kan påvirke tænderne i en meget uheldig retning hvis det ikke bliver rettet. Blandt følgerne af dybt bid kan nævnes udtalt slid af fortænder, traumatisering af støttevævet for overkæbens fortænder og dermed forøget risiko for tab af fortænderne.

Dybt bid kan skyldes:​

 • Afvigelse i kæbernes indbyrdes relation
 • Afvigelse i fortændernes relation
 • En kombination af ovenstående

Behandlingen afhænger af hvorfor det dybe bid er opstået (ætiologien):​​

 • Aftagelig bøjle/ apparatur. Det kan kun bruges til børn og unge der stadig er i vækst.
 • Fast apparaturer i både over- og underkæbe.
 • Hos voksne hvor afvigelsen skyldes en udtalt afvigelse i kæbernes vækstmønster, kan en kombination af tandretning og operation være nødvendig. Denne type behandling er vederlagsfri, da det er en hospitalsopgave.

Overbid ses når overkæbens fortænder ligger for langt fremme i forhold til underkæbens fortænder. Stort overbid kan medføre traumatisering af overkæbens fortænder og / eller øge risikoen for belastning af tyggemuskler og kæbeled.

Forøget overbid ses tit i kombination med:​

 • Læbefang, dvs. underlæben bliver fanget af overkæbens fortænder. Overbiddet vil blive forværret med tiden, hvis dette ikke bliver behandlet.
 • Dybt bid og ganepåbidning. Som følge af manglende kontakt mellem fortænderne, vokser underkæbens fortænder ”opad” indtil de kommer i kontakt med ganen.

Denne type bidfejl kan opstå som følge af én eller flere faktorer:​

 • Afvigelser i kæbernes indbyrdes relation
  – underkæben er for langt tilbage
  – overkæben er for langt fremme
  – kombination af de to ovennævnte
 • Afvigelser i fortændernes relation. Det ses for eksempel hos personer der har haft paradentose eller hos børn der sutter på fingre.
 • Kombination af de to ovennævnte

Behandling af overbid​

Behandlingen er afhængig af oprindelsen for overbiddet. Der er forskellige behandlingsmuligheder:

 • Aktivator behandling, hvor underkæben ”bliver tvunget frem” ved hjælp af en bøjle. Det kan kun bruges hos børn og unge der stadig er i vækst.
 • Fast apparaturer eventuelt i kombination med tandudtrækning eller i sjældne tilfælde nakketræk. Denne type behandling kan benyttes både til børn og til voksne.
 • Kombination af tandretning og operation kan være nødvendig hos voksne med stort overbid. I så fald vil behandlingen foregå på hospitalet og være gratis.

Underbid – også kaldet mandibulært overbid – defineres ved at underkæben er længere fremme end overkæben.Det kan i visse tilfælde medføre problemer med at bide mad over (afbidning), samt give uhensigtsmæssig belastning af både kæbeled og tyggemuskler.

Underbid kan skyldes:​

 • Afvigelser mellem kæbernes interne forhold:
  – Overkæben er længere tilbage end normalt
  – Underkæben er længere fremme end normalt
  – Kombination af de to ovennævnte faktorer
 • Afvigelser mellem fortænderne i over- og underkæben, men hvor kæberne ligger rigtigt i forhold til hinanden.​

Behandling

Behandling af mandibulært overbid er afhængig af grunden til det opståede underbid (ætiologien) og kan opdeles i følgende:​

 • Fast apparaturer i både over- og underkæbe evt. i kombination med tandudtrækning. Denne metode kan bruges når underbiddet skyldes forskydning af tænderne. Det kan koste mellem kr. 32.000-48.000, afhængig af hvor meget der skal rettes.
 • Kombination af tandretning og operation (bruges når der er tale om udtalt afvigelse i kæbernes indbyrdes relation). Denne type behandling er vederlagsfrit, da det er en hospitalsopgave og kan sættes i gang når væksten er afsluttet.

Tandmangel er arveligt betinget og forekommer hos ca. 8% af danske børn.

Behandlingen kan bestå af:​

 • Mellemrummet lukkes ved en tandregulering, hvor de øvrige tænder bringes sammen.
 • Der indsættes en erstatningstand (implantat) i det område hvor der mangler tand/tænder. Implantater kan først indsættes når personen er min. 20 år.
 • Er der tale om flere manglende tænder lige efter hinanden kan en tandbro være løsningen.​

I få tilfælde (kun hos børn) kan tandflytning – også kaldet autotransplantation – komme på tale. Her flyttes en lille kindtand fra den anden kæbe eller side til det område, hvor den blivende tand mangler.

Der kan være forskellige grunde til at have mellemrum mellem tænderne. Det kan skyldes at tænderne er for små, eller at tandbuen / kæben er for bred. Der kan også være tale om at man mangler en eller flere tænder enten fordi de aldrig er blevet dannet, eller fordi de er blevet fjernet af forskellige årsager.

Hvis mellemrummet er i siderne, kan det give problemer med at tygge, men det er primært af kosmetiske årsager man søger behandling.

I nogle tilfælde kan opbygning af tænderne i plast være en løsning. Det gælder især hvis det drejer sig om små mellemrum mellem fortænderne.

Indenfor tandregulering er der 3 forskellige behandlingsmuligheder:

 1. Lukke mellemrummet. Det kan lade sig gøre når der er tale om mindre mellemrum mellem tænder (mild til moderat spredtstilling).
 2. Lukke noget af pladsen og fordele resten på en mere kosmetisk acceptabel måde, for eksempel ved at flytte mellemrummet til et mindre synlig sted i tandrækken. Det er en god løsning hvis der er tale om store mellemrum mellem tænderne (udtalt spredtstilling) eller andre forhold hvor det ikke er muligt  at lukke mellemrummet fuldstændigt.
 3. Flytte tænderne, så det kan blive muligt for din tandlæge at sætte et implantat eller en bro i og lukke mellemrummet på den måde.

Behandling

Behandling af mellemrum mellem tænder varierer efter situationen og kan foretages med:​

 • ​Aftagelig plade: Der er meget begrænset behandlingsmuligheder med denne type bøjle og behandlingen kan hovedsageligt bruges hos børn. Det koster kr. 12.000-15.000.
 • Fast apparaturer til at flytte tænderne til den position de skal have. Det koster kr. 28.000-45.000, alt efter hvor meget der skal rettes, og om det er en eller to kæbe behandling.
 • Invisalign, hvis det drejer sig om spredtstiling af mild/moderat omfang hos voksne. Prisen varierer fra kr. 40.000 til 48.000, afhængig af om der er tale om én kæbe eller begge kæber, samt hvor meget mellemrum der skal lukkes.

Tænder vil komme ud forkert – eller slet ikke komme ud – når der ikke er plads nok til dem. Det kan give problemer med at børste tænderne ordentligt, men det største problem er nok af kosmetisk karakter ved meget uregelmæssig tandstiliing og/eller skæve tænder.

Der er 3 forskellige behandlingsmuligheder:​​

 • Kæberne udvides (ekspansions-behandling)
 • Udtrækning af en eller flere tænder (ekstraktions-behandling)
 • Slibning af tændernes sideflader​

Behandling

Behandling af pladsmangel kan foretages med:​

 • Ekspansionsplade: Udvider ganen og herved fås mere plads. Der er meget begrænsede behandlingsmuligheder med denne type bøjle og behandlingen kan især bruges hos børn. Det koster kr. 12.000-15.000.
 • Fast apparaturer evt. i kombination med diverse bøjler til udvidelse af tandbuerne eller til at rette tænderne på plads efter tandudtrækning. Det koster kr. 28.000-45.000 alt efter hvor meget der skal rettes.
 • Invisalign, hvis det drejer sig om pladsmangel i mild/moderat omfang hos voksne. Prisen varierer fra kr. 40.000-49.000 kr. afhængig af, om der er tale om én kæbe eller begge kæber, samt hvor udtalt pladsmangel der er tale om.

I visse tilfælde – oftest hos voksne – bliver tandlægen nødt til at udføre en kompromisbehandling for at undgå tandudtrækning eller operation. Det vil sige at man må acceptere at biddet bliver acceptabelt, men ikke 100% optimalt.

Betegnelsen saksbid bruges, når overkæben er bredere end underkæben enten fordi kæberne er for brede eller grundet tændernes hældning.

Det kan forekomme ved:

 • enkelte tænder
 • en hel side
 • dobbeltsidige

Tilstanden kan behandles med fast bøjle/apparaturer eventuelt i kombination med elastikker. I sjældne tilfælde kan operation blive nødvendigt.

Betegnelsen krydsbid bruges, når tandbuen i overkæben er smallere end underkæben.

Det kan forekommer ved:

 • Enkelte tænder
 • En hel side
 • Begge sider

Behandling af krydsbid​

Krydsbid kan behandles med aftagelig eller fastsiddende ganebøjle. Enkeltstående tænder rettes med krydselastikker. I enkelte tilfælde er det nødvendigt med en operation, for at rette krydsbiddet.​